Skip Navigation LinksHem > Export till ekonomisystem

Export till ekonomisystem

Export av fakturaunderlag

FRI4 skapar färdiga fakturor/fakturaunderlag för bokningar där även underlag från Lotterihantering (arvorden och avgifter kan ingå i fakturaunderlaget.
Ett enkelt sätt att minimera felkällor och att effektivisera arbetet är att exportera fakturanderlaget från FRI4 direkt in i ert ekonomisystem.
I samråd med ert ekonomikontor och mottagande leverantör skräddarsys vi en exportfil som sparar många timmars arbete.

Export av utbetalningsunderlag

FRI4 skapar det utbetalningsunderlag och de rapporter som behövs för utbetalning från Bidragshantering.
Ett enkelt sätt att minimera felkällor och att effektivisera arbetet är att exportera utbetalningsunderlaget från FRI4 Bidragshantering direkt in i ert ekonomisystem.
I samråd med ert ekonomikontor och mottagande leverantör skräddarsys vi en exportfil som sparar många timmars arbete.

Från FRI4 kan vi idag exportera underlaget vidare till i stort sett alla ekonomisystem som används av våra kunder.