Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI Bokning och föreningsadministration > FRI Datorbokning

FRI Datorbokning

FRI Datorbokning är mycket enkelt att sköta och när klientprogramvaran väl är installerad tar FRI över all åtkomstadministration på de publika datorerna.

Detta innebär bland annat att åtkomst till biblioteks- och studiedatorn endast ges till den "kund" som har en giltig bokning i FRI.

Bokningen kan göras av egen personal, med tillgång till FRI, eller av kunden själv direkt på en ledig dator eller via Webb-Bokning.
I de fall kunden inte loggar in på datorn frisläpps tiden så att andra kan boka.

Datorbokning kan enkelt installeras som ett komplement till FRI.
Vill ni inte blanda in datorkunderna i er vanliga FRI-installation levererar vi även Datorbokning tillsammans med ett FRI-paket kompletterat med Webb-Bokning till ett rabatterat pris (se nedan).
För att Datorbokning skall fungera tekniskt krävs att klientdatorn är ansluten till Internet och att ni förfogar över en webb-server som även den skall vara ansluten till Internet.

Prisexempel 1

Priset på Datorbokning är satt så att även mindre bibliotek och skolor skall kunna motivera inköpet.
Nedan visas ett exempel för 6 datorer där installationen görs som ett komplement till en befintlig installation av FRI.

Prisexempel 1 innehåller:

Datorbokning Server-licens
Licens och programvara för Datorbokning-Server inkl. en klient-licens

Datorbokning Klient-licens
5 licenser av Datorbokning Klient

Pris: 11 000:- + moms.
Priset blir i exemplet knappt 1 850:- + moms per dator.
Följande licenser kostar endast 1 000:- + moms per dator.
Kostnad för intallation och utbildning tillkommer.

Prisexempel 2

Priset på Datorbokning är satt så att även mindre bibliotek och skolor skall kunna motivera inköpet.
Nedan visas ett exempel för helt en fristående installation av Datorbokning för 6 datorer inklusive licenser för FRI och webbfunktioner för ett bibliotek som kör en egen, fristående installation.

Prisexempel 2 innehåller:

Datorbokning Server-licens
Licens och programvara för Datorbokning-Server inkl. en klient-licens

Datorbokning Klient-licens
5 licenser av Datorbokning Klient

FRI Licenspaket
En bantad grundlicens för FRI med Meny med behörighetsfunktioner mm, Kundregister, Objektregister och Bokning

Webbfunktioner
Licens för Webb-Bokning/Presentera och Webb-Bokning/Boka

Nätlicens
Nätlicens till webb-servern

Pris: 28 500:- + moms. Priset blir 4 750:- + moms per dator. Följande licenser kostar endast 1 000:- + moms per dator.