Skip Navigation LinksHem > FRI Föreningsadministration

FRI Föreningsadministration

I FRI finns programdelar som fullt ut hjälper föreningshandläggaren med all hantering av Föreningsregister, Bidragshantering och Lotterihantering.

Några av fördelarna med FRI

Komplett system

Med snart 30 års utveckling i ryggen är FRI idag ett rakt igenom komplett system med integrerade programdelar för i stort sett all administration som är kopplat till föreningarna.

Utbyggbart och skalbart

FRI kan köpas och köras i stort sett i valfria kombinationer.
Detta gör att ni enkelt kan börja med en lite installation och bygga på efterhand som ert behov och kunnande ökar.