Skip Navigation LinksHem > Produkter > Klient > FRI Kvittenshantering

FRI Kvittenshantering

Kvittenshantering är i första hand ett register för passerkort, nycklar, utrustning och material som skall lämnas ut för en kortare eller längre period.

Ni skapar snabbt och enkelt en kvittens vid varje "utlämning" och därefter en eller flera påminnelser om sådana skulle behövas.
Alla kvittenser sparas vilket ger ett bra underlag för statistik och uppföljningar.

Kvittenshantering har även funktioner för att spärra "glömska" kunder från fortsatt bokning (och nya kvittenser), vilket är effektivare än hur många påminnelser som helst.

Export till passersystem

Kvittenshantering används även för att registrera de passerkort som kunderna kvitterat ut.

Denna information kan senare används för Export till passersystem.