Skip Navigation LinksHem > Produkter > Klient > FRI Lotterihantering

FRI Lotterihantering

Registreringsbilden för tillståndsansökningarna är lättarbetad.

Data hämtas bland annat från Kundregister och Kontrollantregister.

På detta sätt hålls registreringstiden nere till ett minimum samtidigt som kontroller görs löpande av att inte för många ansökningar registreras per förening, att beloppsgränser inte överskrids mm.

Efter registrering av tillstånd sker utbetalning av kontrollantarvode där vi skapar alla de utbetalnings- och bokföringsordrar ni behöver. Arvodesunderlaget kan naturligtvis även föras över till Debitering/sammanställning för direkt debitering eller för vidare överföring till ert ekonomisystem.

Statistik på utbetalningar till kontrollanter erhålls löpande tillsammans med den statistik som skall lämnas till Lotteriinspektionen.