Skip Navigation LinksHem > Produkter

Produkter

FRI4 Bokningssystem och FRI4 Föreningsadministration

Ni bygger den lösning som passar er. Komplettera den interna bokningen med e-tjänster, kopplingar mot ekonomi- och passersystem och mycket annat. Bygg er egna lösning för Föreningsadministration med Föreningsregister, Bidragshantering, e-tjänster samt kopplingar mot ekonomisystem och mycket annat. Låt biblioteket använda FRI4 för bokning och åtkomsthantering av de publika datorerna.