Skip Navigation LinksHem > Produkter

FRI Bokning och föreningsadministration

Systemets motor och administrativa "insida"

Ni bygger den lösning som passar er! I sin fulla utformning kan FRI levereas som ett komplett bokning, bidrag och föreningsadministrativt system tillsammans med färdiga integrationer mot marknadens vanligaste passersystem och ekonomisystem. Systemet kan även levereras som ett enklare bokningssystem t.ex. för att möjliggöra bokning och betalning direkt via webben. Läs mer..


FRI e-tjänster

Slutanvändarens upplevelse och systemets publika "utsida"

Låt privatpersoner registrera sig själva för att boka en lokal och betala direkt eller låt föreningar själva administrera sina uppgifter och söka sina stöd/bidrag. Med en eller flera av våra e-tjänster kan ni möjliggöra för slutanvändaren att själv utföra flera av systemets kärnfunktioner. Läs mer..


FRIGO Tilläggsmoduler

Våra senaste webbaserade integrationer och verktyg

Komplettera systemet med en eller flera av våra senaste tilläggsmoduler. FRI Aktivitetsimport integrerar direkt mot IdrottOnline och möjliggör en helt automatiserad process för att skapa Aktivitetsstöd/bidrag direkt i FRI medans FRI Bokningsimport möjliggör import av bokningslistor direkt in i systemet. Läs mer..