Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI Bokning och föreningsadministration > FRI Föreningsregister

FRI Föreningsregister

FRI Kundregister, som också är kommunens föreningsregister, är grunden i FRI.
Föreningsregistret har plats för ett stort antal uppgifter, bland annat ...

  • 50 st adressertyper/förening
  • komplett föreningsdata med riksorganisation, medlemsdata mm
  • kunddokument, till exempel uppladdad verksamhetsberättelse, budget, revisionsberättelse med mera
  • anteckningar
  • indelning i föreningstyper
  • Information om föreningens anläggningar
  • egna fält som ni själva definierar (om ni eventuellt skulle sakna någon fast information)
  • sökbara fält (även vid utskrifter)

E-tjänster

De allra flesta av våra kommunkunder har även kompletterat med E-tjänsten FRI Webb-Förening och presenterar föreningsregistret direkt på kommunens webbsida.