Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI E-tjänster > FRI Webb-Förening

FRI Webb-Förening

Webb-Förening hämtar enkelt de uppgifter som skall publiceras i er föreningskatalog direkt från kundregistret i FRI, vilket gör att den alltid är uppdaterad med de senaste uppgifterna.

Webb-Förening/Presentera

Webb-Förening hjälper er att på enklast möjliga sätt skapa er föreningskatalog på internet.
Webb-Förening hämtar de uppgifter som skall publiceras i er föreningskatalog direkt från kundregistret i FRI varför den alltid är uppdaterad med aktuell data.

Enkelt att anpassa

Ni kan enkelt anpassa Webb-Förening genom att ange vilka föreningar som skall presenteras och även vilken och hur mycket information som skall visas.

Smidig sökning

Sökning i föreningskatalogen kan ske i flera former och i alla listorna kan utökad information, det vi kallar Föreningsinformation om respektive förening visas. Här kan även sektioner och lag presenteras om ni så önskar.

I Föreningsinformationen kan även inkludera en kortare beskrivning i fritext och föreningens logotyp för att göra den än mer "attraktiv".

Uppgiftskontroller

Genom att tilldela föreningen ett lösenord kan ni tillåta att de ser all information om just sin förening.
På så sätt kan de enkelt kontrollera uppgifterna och snabbt meddela er ändringar och kompletteringar.

Koppling mot egna bokningar

En liten bonus. Om ni även kör Webb-Bokning finns en länk på varje
föreningskort där man snabbt kan söka föreningens aktuella bokningar.

Webb-Förening/Redigera

Med Webb-Förening/Redigera kan ni också låta föreningarna uppdatera sina uppgifter själva.

Enkelt att anpassa

Ni bestämmer exakt vilka uppgifter som föreningen skall tillåtas ändra.

Extra godkännande

Vid ändringar av känsliga uppgifter (t.ex. ordförande och publik kontaktperson) kan ni kräva ändringsgodkännande av den person som gör ändringen.
Varje godkännande lagras i en historikdatabas.