Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI E-tjänster > FRI Webb-Bidrag

FRI Webb-Bidrag

Via Webb-Bidrag kan föreningar:

  • se status för alla sina ansökningar
  • registera sina bidragsansökningar direkt in i FRI Bidragshantering
  • ta ut statistik över aktuella och tidigare ansökningar
  • ladda upp verksamhetsdokument (årsberättelser, budget osv
  • och mycket annat

Webb-Bidrag används tillsammans med FRI Bidragshantering.

Kontakta oss för en demonstration om du vill veta mer