Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI E-tjänster

FRI E-tjänster

Med våra e-tjänster når ni ut till era kunder direkt.


FRI Webb-Bokning

Webb-Bokning/Presentera och Webb-Bokning/Boka hjälper er att i realtid presentera era bokningar i sökbar form direkt i ert intranät eller på Internet.

FRI Webb-Förening

Webb-Förening hjälper er att på enklast möjliga sätt skapa er föreningskatalog på internet. Webb-Förening hämtar de uppgifter som skall publiceras i er föreningskatalog direkt från kundregistret i FRI varför den alltid är uppdaterad med aktuell data. Med Webb-Förening/Redigera kan ni också låta föreningarna uppdatera sina uppgifter själva.

FRI Webb-Bidrag

Lägg ut bidragshanteringen på kommunens webbsida och låt föreningar registera sina bidragsansökningar, ta ut statistik över sina tidigare ansökningar, se status för pågående ansökningar samt ladda upp olika dokument (t.ex. årsberättelser, budget m.m.).

Redogörelse för tillgänglighet på webben

Redogörelse för hur Idavall Datas e-tjänster förhåller sig till Webbdirektivet.