Skip Navigation LinksHem > Produkter > FRI E-tjänster > FRI Webb-Bokning

FRI Webb-Bokning

Webb-Bokning/Boka

Uppgifterna om bokningar och lediga tider hämtas direkt från FRI vilket innebär att era kunder alltid är lika uppdaterade som ni själva.

Med Webb-Bokning/Boka kan era kunder och personal via intranät/Internet:

  • se all information om sina bokningar
  • lista/söka sina bokningar
  • avboka tillfällen
  • boka på lediga tider
  • ändra sina bokningar
  • och mycket, mycket mer...

Webb-Bokning hanterar även de tillägg (kaffe, utrustning, tjänster) ni önskar och använder ni ett passersystem i kombination med FRI hanterar Webb-Bokning/Boka informationen om inpassering fullt ut.

Webb-Bokning kan även användas för att låta bibliotekskunder boka lånedatorer i kombination med FRI Datorbokning.

Presentationsskärmar

Med Webb-Bokning/Boka följer också möjlighet för er att skapa rullande presentationslistor för löpande publicering i till exempel entrehallen. Många av våra kunder använder dessa listor för att serva vaktboblag, vaktmästarpoolen eller personal i anläggningen med ständigt uppdaterad bokningsinformation.

Webb-Bokning/Presentera

Webb-Bokning/Presentera är en E-tjänst som hjälper er att presentera era bokningar på Internet eller i ert intranät.

I Webb-Bokning/Presentera tillåts ingen inloggning varför bokning inte kan göras. Kunderna kan dock alltid sända en bokningsförfrågan direkt från systemet.

Kontakta oss för en demonstration om du vill veta mer